Business Coaching

Hvad er business coaching hos mig?

For mig handler coaching om at frigøre menneskers og organisationers potentiale, så de bliver i stand til at leve og fortælle verden, hvad de står for.

Af egen erfaring har de mest stressede perioder for mig været, når jeg ikke selv har kunnet se en mening med det, jeg arbejder med, eller hvorfor jeg arbejder med det.

Når jeg ikke er tilstede i nuet, eller ikke ved, hvad det vigtigste er for mig lige nu.

Så er det på tide at stoppe op, måske sadle om eller sætte nye mål?

Essensens af min business coaching er at guide, vejlede og støtte med afklaring og retning mod de resultater og mål, som kunden ønsker sig professionelt i sin karriere eller virksomhed. Både enkeltvis og som gruppe.

Gruppe coaching
Jeg fungerer som katalysator for grupper/teams og coacher ved hjælp af en seks trin model, hvor vi helt konkret får defineret et mål og bliver afklaret omkring forhindringerne og finder frem til, hvad der skal til for at overvinde dem.

Organisationer, ledere og medarbejdere, som gør brug af min coaching, vil opleve:

* at de har et valg og indflydelse

* afklaring om mål, retning, vision og strategi

* større ansvar og mere initiativ end tidligere

* mere mening med det, de beskæftiger sig med – mere tilfredshed i arbejdet

* motivation og engagement til at udvikle, forandre og nå nye højder

* bedre ledelse og kommunikation

* nye muligheder og at tænke “out of the box”

* mere arbejdsglæde, balance og mindre stress

* at alt er muligt, og at det kun er dem selv, der sætter forhindringer og begrænsninger

* mere trivsel og mindre sygefravær

* Fremtidige businessplaner

Jeg tilbyder en-til-en business/executive coaching og team coaching. Mine primære målgruppe er iværksættere, små og mellemstore virksomheder, organisationer og foreninger.

Nøgleordene i mine samarbejdsrelationer er fælles ansvar, gensidig respekt og tillid, god etik samt faglig stolthed. Og så skal det være sjovt at arbejde med udvikling og forandring.

Kontakt mig, hvis du eller din virksomhed trænger til nye øjne og ører, som ser, lytter og stiller de rigtige spørgsmål.

I samarbejde og dialog genskaber vi gejsten og meningen med jeres strategi, vision og mission.

Business Coaching