Lederudvikling

– Kommunikationsspejlet

 

Gør lederne bedre 

Lederne bruger meget af deres tid på kommunikation – og det er ikke altid på den bedst tænkelige måde. Det er svært for lederne selv at vurdere egen indsats i en travl hverdag.

Jeg kan hjælpe med at gøre lederne bedre til at kommunikere med Kommunikationsspejlet – enkel hjælp til selvhjælp, så den enkelte leder bliver den bedste udgave af sig selv i hverdagen. Lederne får reel sparring, så de ved, hvordan de virker på andre, og hvad de skal gøre sig ekstra umage med.

Det behøver ikke være svært at hjælpe lederne til at blive endnu bedre og troværdige kommunikatører

Stærkere rådgivning
Med Kommunikationsspejlet bliver min rådgivning stærkere – fordi jeg får et enestående og her-og-nu indblik i, hvordan det virkelig går med kommunikationen i organisationen, så mine kommunikationsstrategier og produkter kan matche udfordringerne endnu bedre.

Kommunikationsspejlet består af to ting:

En evalueringsrapport
Lederens leder, medarbejdere og lederen selv udfylder enslydende online evalueringsskemaer. Det tager ca. 20 minutter at udfylde et skema. Spørgsmålene omhandler det interne kommunikationsmiljø – hvor godt og effektivt fungerer hverdagen:

Perspektiver og sammenhæng – hvordan fungerer den strategiske kommunikation?
Mål og retning – hvor klar er meningen og ambitionerne i arbejdet?
Ambassadør og rollemodel – hvordan går lederen forrest?
Lederens kommunikation i praksis – hvor godt bruger lederne kommunikationskanalerne fra møder, nyhedsbreve til mail?
En aktuel case fra jeres organisation, fx den seneste organisationsforandring, jeres værdier eller en strategisk udfordring.

Besvarelserne bliver samlet i en rapport (= Kommunikationsspejlet), der meget præcist afspejler, hvordan det går med lederens interne kommunikation.

En spejlsamtale
Rapportens resultater bliver gennemgået i en fortrolig samtale mellem lederen og spejlrådgiveren. Sammen drøfter vi helt konkrete handlinger og hjælpeværktøjer, der med det samme kan justere den interne kommunikation på de områder, hvor rapporten viser et behov.
Hvis flere ledere i samme organisation spejles, kan vi skabe et samlet overblik over den interne kommunikation, og vi kan se, hvor der skal sættes ind for at støtte og styrke linjekommunikationen.

Kommunikationsspejlet er udviklet af ph.d. Anne Katrine Lund – se kommunikationsspejlet.dk. Jeg er certificeret spejlrådgiver.

Lederudvikling