Sæt kursen

  • med en klar strategi
  • og værdiafklaring

Kommunikationskulturen i fokus
Sammen gennemgår vi de organisatoriske processer fra strategi til værdi til forandring – vi ser på hele fødekæden: Ambition => kommunikation => oplevelse.

Der er mange teorier om, hvorfor det kun er en tredjedel af forandringsprojekter, som lykkes. Jeg mener hovedårsagen ofte skyldes mangelfuld eller uklar kommunikation.

Forståelsen af det overordnede “hvorfor” er afgørende. Og det samme er mellemledernes rolle i forhold til at fortolke og kommunikere lokalt.

Uanset, om det handler om forståelsen af den overordnede strategi, forandringsprocesser, eller hvad det nu er, der er på spil i virksomheden, så er det kommunikationen, der skal i fokus.

Jeg kan hjælpe dig og din virksomhed med:

Afklaringsmøde af 2 til 3 timers varighed, hvor vi drøfter din virksomheds udfordringer og muligheder.

Fokus er at få skabt en klar og troværdig kommunikationsplan, der afspejler virkeligheden i organisationen, og som bliver realiseret gennem konkrete tiltag og målbare resultater.

Min velassorterede værktøjskasse tilpasser jeg den enkelte virksomhed og leder, som jeg samarbejder med.

Efter mødet udarbejder jeg et skriftligt oplæg / en opsummering af afklaringsmødet.

Derefter vil der være et opfølgende møde, hvor vi aftaler det videre arbejde og forløb.

Sæt kursen